Warsztaty z mediacji rówieśniczych

W ubiegłym tygodniu w ramach procesowego wspomagania pracy szkoły przeprowadziliśmy warsztaty z mediacji rówieśniczych dla uczniów klas IV-VII w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie.

Więcej informacji na stronie: https://www.urszulanki.lublin.eu/mediacje-rowiesnicze-2-95589

HOSPITACJA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

W ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”, przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe z modułu III: Hospitacja zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych studentów kierunku Pielęgniarstwo. Czytaj dalej

METODY I INSTRUMENTY NOWOCZESNEJ DYDAKTYKI MEDYCZNEJ

W marcu br. w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”, przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe z modułu II: Metody i instrumenty nowoczesnej dydaktyki medycznej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Więcej o projekcie:

https://pwsz.chelm.pl/index.php/pl/aktualnosci/527-szkolenie-program-rozwojowy-dla-kierunku-pielegniarstwo-w-pwsz-w-chelmie-rekrutacja

METODY AKTYWIZUJĄCE W DYDAKTYCE MEDYCZNEJ

W lutym br. w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”, przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe z modułu I: Metody aktywizujące w dydaktyce medycznej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Więcej o projekcie:

https://pwsz.chelm.pl/index.php/pl/aktualnosci/527-szkolenie-program-rozwojowy-dla-kierunku-pielegniarstwo-w-pwsz-w-chelmie-rekrutacja