Wprowadzone przez

Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania

W ramach realizacji projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”, przeprowadziliśmy doradztwo w formie sieci współpracy i samokształcenia, spotkań indywidualnych oraz spotkań grupowych dla Uczestników Projektu, realizujących procesy kompleksowego wspomagania w szkołach/placówkach/przedszkolach w zakresie wychowania uczniów i kształtowania u nich właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej).

Forum Kadry Wspomagania Oświaty

W ramach realizacji projektu „Forum Kadry Wspomagania Oświaty”, przeprowadziliśmy doradztwo w formie sieci współpracy i samokształcenia, spotkań indywidualnych oraz spotkań grupowych dla Uczestników Projektu

JAKOŚ CZY JAKOŚĆ? ZDALNA EDUKACJA

Szanowni Państwo, od połowy marca polska szkoła offline z dnia na dzień musiała się stać online (zdalna). Po kilku tygodniach ciężkiej pracy nauczycieli, a przede wszystkim dzieci i rodziców możemy podsumować, że JAKOŚ to przebiega, JAKOŚ się udaje.

Szkolenie w Charlężu

27 lutego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Charlężu przeprowadziliśmy szkolenie Rady Pedagogicznej pt:. Design Thinking w nowoczesnej szkole. Celem szkolenia było wskazanie sposobów wykorzystania myślenia projektowego w praktyce szkolnej.

Warsztaty z mediacji rówieśniczych

W ubiegłym tygodniu w ramach procesowego wspomagania pracy szkoły przeprowadziliśmy warsztaty z mediacji rówieśniczych dla uczniów klas IV-VII w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Więcej informacji na stronie: https://www.urszulanki.lublin.eu/mediacje-rowiesnicze-2-95589

Szkolenie w Skarżysku-Kamiennej

12 lutego przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr 4 w Skarżysku-Kamiennej szkolenie Rady Pedagogicznej pt. Desing Thinking w nowoczesnej szkole. Celem szkolenia było wskazanie sposobów wykorzystania myślenia projektowego w praktyce szkolnej.

Metoda układanki eksperckiej

5 lutego przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu szkolenie Rady Pedagogicznej. Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z metodą układanki eksperckiej i zaprezentowanie możliwości jej zastosowania podczas zajęć z uczniami.