Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II

W ramach realizacji projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II” przeprowadziliśmy szkolenie online dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów.
Uczestnicy mogli poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

Szkolenie realizowane było w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu:  https://procesywspomagania.pl/