Forum Kadry Wspomagania Oświaty

W ramach realizacji projektu „Forum Kadry Wspomagania Oświaty”, przeprowadziliśmy doradztwo w formie sieci współpracy i samokształcenia, spotkań indywidualnych oraz spotkań grupowych dla Uczestników Projektu, realizujących procesy kompleksowego wspomagania w szkołach/placówkach/przedszkolach w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

Doradztwo realizowane było w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu:  http://www.mir-consulting.pl/forum-kadry-wspomagania-oswiaty/