Warsztaty z mediacji rówieśniczych

W ubiegłym tygodniu w ramach procesowego wspomagania pracy szkoły przeprowadziliśmy warsztaty z mediacji rówieśniczych dla uczniów klas IV-VII w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie.

Więcej informacji na stronie: https://www.urszulanki.lublin.eu/mediacje-rowiesnicze-2-95589