Szkolenie w Lublinie

9 grudnia przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie szkolenie Rady Pedagogicznej pt. Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza.
Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z ideą mediacji i zaprezentowanie możliwości jej zastosowania w życiu szkoły.