W ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” opracowaliśmy koncepcję nakładek w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) do programów nauczania oraz wykonaliśmy przygotowanie i opis dostosowań SPE do scenariuszy zajęć/lekcji.