METODY I INSTRUMENTY NOWOCZESNEJ DYDAKTYKI MEDYCZNEJ

W marcu br. w ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie”, przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe z modułu II: Metody i instrumenty nowoczesnej dydaktyki medycznej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Więcej o projekcie:

https://pwsz.chelm.pl/index.php/pl/aktualnosci/527-szkolenie-program-rozwojowy-dla-kierunku-pielegniarstwo-w-pwsz-w-chelmie-rekrutacja