SZKOLENIE Z MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH

6 listopada br. we współpracy z Krajową Izbą Mediatorów i Arbitrów – Delegatura w Lublinie przeprowadziliśmy szkolenie z mediacji rówieśniczych dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum Publicznego w Żmudzi.