JAKOŚ CZY JAKOŚĆ? ZDALNA EDUKACJA

Szanowni Państwo,
od połowy marca polska szkoła offline z dnia na dzień musiała się stać online (zdalna).
Po kilku tygodniach ciężkiej pracy nauczycieli, a przede wszystkim dzieci i rodziców możemy podsumować, że JAKOŚ to przebiega, JAKOŚ się udaje.

Read more

Umowa o współpracy z TOC dla Edukacji Polska

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę o współpracy z TOC dla Edukacji Polska, która jest jedynym polskim przedstawicielem Fundacji TOCFE Inc. z USA, odpowiedzialnej za rozpowszechnianie narzędzi TOC, których autorem jest Eliahu Golratt z Izraela. Read more

Szkolenie w Tereszpolu-Zaorendzie

28 lutego przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tereszpolu – Zaorendzie szkolenie Rady Pedagogicznej pt:. Kreatywność w klasie szkolnej.

Szkolenie w Charlężu

27 lutego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Charlężu przeprowadziliśmy szkolenie Rady Pedagogicznej pt:. Design Thinking w nowoczesnej szkole.
Celem szkolenia było wskazanie sposobów wykorzystania myślenia projektowego w praktyce szkolnej.

Szkolenie w Skarżysku-Kamiennej

12 lutego przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr 4 w Skarżysku-Kamiennej szkolenie Rady Pedagogicznej pt. Desing Thinking w nowoczesnej szkole.
Celem szkolenia było wskazanie sposobów wykorzystania myślenia projektowego w praktyce szkolnej.

Metoda układanki eksperckiej

5 lutego przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu szkolenie Rady Pedagogicznej.
Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z metodą układanki eksperckiej i zaprezentowanie możliwości jej zastosowania podczas zajęć z uczniami.

Szkolenie w Lublinie

9 grudnia przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie szkolenie Rady Pedagogicznej pt. Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza.
Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z ideą mediacji i zaprezentowanie możliwości jej zastosowania w życiu szkoły.

Akademia wspomagania

W ramach realizacji projektu „Akademia wspomagania”, przeprowadziliśmy doradztwo w formie sieci współpracy i samokształcenia, spotkań indywidualnych oraz spotkań grupowych dla Uczestników Projektu, realizujących procesy kompleksowego wspomagania w szkołach/placówkach/przedszkolach w zakresie wychowania uczniów i kształtowania u nich właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej).

ZAJĘCIA E-LEARNINGOWE

W ramach realizacji projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” przeprowadziliśmy zajęcia e-learningowe, których celem było podniesienie kompetencji/wzmocnienie umiejętności przywódczych pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), pracowników bibliotek pedagogicznych (PB), doradców metodycznych, indywidualnych specjalistów oraz trenerów współpracujących z w/w instytucjami w zakresie usług szkoleniowych i doradczych w obszarze oświaty do prowadzenia kompleksowego wspomagania pracy przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w zakresie kształtowania w procesie edukacji kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.