Dodano przez Małgorzata

Szkolenie w Lublinie

9 grudnia przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie szkolenie Rady Pedagogicznej pt. Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza. Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z ideą mediacji i zaprezentowanie możliwości jej zastosowania w życiu szkoły.

Akademia wspomagania

W ramach realizacji projektu „Akademia wspomagania”, przeprowadziliśmy doradztwo w formie sieci współpracy i samokształcenia, spotkań indywidualnych oraz spotkań grupowych dla Uczestników Projektu, realizujących procesy kompleksowego wspomagania w szkołach/placówkach/przedszkolach w zakresie wychowania uczniów i kształtowania u nich właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej).

TWORZENIE PROGRAMÓW NAUCZANIA

W ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” opracowaliśmy koncepcję nakładek w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) do programów nauczania oraz wykonaliśmy przygotowanie i opis dostosowań SPE do scenariuszy zajęć/lekcji.