Metoda układanki eksperckiej

5 lutego przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu szkolenie Rady Pedagogicznej.
Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z metodą układanki eksperckiej i zaprezentowanie możliwości jej zastosowania podczas zajęć z uczniami.