12 czerwca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zrealizowaliśmy we współpracy z UK SPOT LTD szkolenie „Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych”.

Szkolenie było skierowane do osób pracujących w środowiskach, w których spory i konflikty są nasilającym się problemem.

Więcej informacji oraz galeria znajdują się na FB Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.

Zobacz również pozostałe informacje

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRZEDSTAWICIELI JST

/
W ramach realizacji projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli…

ZAJĘCIA E-LEARNINGOWE

/
W ramach realizacji projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”…

Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania

/
W ramach realizacji projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”…

LETNIA SZKOLA AKADEMII WSPOMAGANIA LIDERÓW OŚWIATY

/
W okresie wakacyjnym przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników…

JAK SKUTECZNIE WDRAŻAĆ MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ

/
W październiku w ramach spotkań informacyjnych „Jak skutecznie…

KOMENTARZE LEKCJI/ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI

/
W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia…

HOSPITACJA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

/
W ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo…