4 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”.

Inicjatorem przedsięwzięcia był poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Olszówka, a jego celem zaprezentowanie założeń modelu szkoły ćwiczeń opracowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach pilotażowego projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, realizowanego w województwie mazowieckim oraz podzielenie się dobrymi praktykami szkół województwa lubelskiego zainteresowanych wdrożeniem założeń modelowych.

W pierwszej części spotkania eksperci z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie przedstawili następujące zagadnienia:

  • Model szkoły ćwiczeń – założenia organizacyjne, wnioski z pilotażu, oraz Projekt konkursowy – o czym należy pamiętać przygotowując wniosek – Pani Agnieszka Pietryka
  • Produkty projektu – jak je wykorzystać w pracy nauczycieli, na różnych etapach ich rozwoju zawodowego – Pani Elżbieta Miterka.

W drugiej części, Pani Danuta Mazur – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorendzie i Pan Marian Kurzyna – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, zaprezentowali zebranym działania realizowane w ich szkołach, które wpisują się w koncepcję nowego modelu szkół ćwiczeń.

W imieniu organizatorów wszystkim prelegentom i uczestnikom dziękujemy za bardzo konstruktywne spotkanie, aktywność w dyskusji oraz refleksję nad zadaniami jednostek zaangażowanych w realizację procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz kompleksowego wspomagania pracy szkół.

Pobierz prezentację

Zobacz również pozostałe informacje

PODNOSZENIE KOMPETENCJI PRZEDSTAWICIELI JST

/
W ramach realizacji projektu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli…

ZAJĘCIA E-LEARNINGOWE

/
W ramach realizacji projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”…

Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania

/
W ramach realizacji projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania”…

LETNIA SZKOLA AKADEMII WSPOMAGANIA LIDERÓW OŚWIATY

/
W okresie wakacyjnym przeprowadziliśmy szkolenia dla pracowników…

JAK SKUTECZNIE WDRAŻAĆ MODEL SZKOŁY ĆWICZEŃ

/
W październiku w ramach spotkań informacyjnych „Jak skutecznie…

KOMENTARZE LEKCJI/ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI

/
W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia…

HOSPITACJA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

/
W ramach projektu „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo…